Jesteś niezalogowany! Zaloguj się na swoje konto lub zarejestruj się za darmo już teraz!

Prawa Autorskie na Weeb.Tv

Prawa autorskie mają wielkie znaczenie dla społeczności WeebTv. W poniższych sekcjach znajdziesz niezbędne informacje oraz narzędzia, które pomogą Tobie korzystać z Serwisu w zgodzie ze swoimi prawami oraz prawami innych twórców. Pragniemy zapewnić Wam bezpieczeństwo, a przede wszystkim uszanować własność intelektualną osób trzecich.

Przesyłanie powiadomienia o naruszeniu praw autorskich

Zażądaj usunięcia kanału, w którym wykorzystano Twoje dzieło bez pozwolenia.

Zgodnie z ustawą, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiekolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania.

Prawami autorskimi chronione są przede wszystkim:


▪ Dzieła audiowizualne

▪ Nagrania dźwiękowe oraz kompozycje

▪ Dzieła pisemne

▪ Dzieła wizualne

▪ Gry komputerowe i programy

▪ Dzieła teatralne


Prawa autorskie nie dotyczą pomysłów, faktów ani procesów. Aby podlegać ochronie na mocy praw autorskich dzieło musi być zarówno twórcze, jak i utrwalone na nośniku fizycznym oraz posiadać odpowiednie zapisy odnośnie własności intelektualnej.

Z całą pewnością nie naruszysz cudzych praw autorskich zamieszczając materiały, których sam jesteś autorem. Jeżeli publikujesz materiały, których autorami są inne osoby, musisz być pewny, że autorzy lub inne osoby dysponujące prawami do tych materiałów wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich własności na platformie WeebTv. Zgoda może być udzielona indywidualnie lub też ogólnie, w formie otwartej licencji obejmującej przyzwolenie na kopiowanie i rozpowszechnianie swojego dzieła. W takim wypadku twórcy dzieł zastrzegają sobie prawo do umieszczenia adnotacji o ich autorstwie. W praktyce ogólnej zgody można czasem domniemywać, jednak bezpieczniej jest się odwołać do bezpośredniego oświadczenia autora. Często wszelkie wątpliwości może rozwiać zwykły zdrowy rozsądek. Jeżeli jakiś film jest obecnie wyświetlany w kinach lub dostępny w wypożyczalniach, raczej mało prawdopodobne jest że ich autorzy zgodzili się na rozpowszechnianie tych materiałów na platformie WeebTv. Przed wyemitowaniem materiału zastanów się, czy jego autor nie poniesie z tego tytułu żadnych szkód finansowych.

W pewnych okolicznościach można użyć dzieła chronionego prawem autorskim bez naruszenia praw jego własności i jest to związane z zasadą Dozwolonego Użytku.


Właściciel praw autorskich może zgłosić roszczenie do Twojego materiału, nawet jeśli:

▪ Umieścisz w nim informacje o właścicielu praw autorskich.

▪ Nie uzyskujesz z niego przychodów.

▪ Wykorzystane w nim treści zostały pozyskane nielegalnie.

▪ Materiał został nagrany przez Użytkownika z telewizji, kina czy radia.

▪ Umieścisz w nim informację o tym, że „naruszenie praw autorskich nie było zamierzone”.


Niektórzy twórcy treści udostępniają swoje dzieła do ponownego użytku pod pewnymi warunkami i to od Ciebie zależy czy uzyskasz niezbędne informacje dotyczące praw do rozpowszechniania treści dla społeczności WeebTv.

Nie. WeebTv w żadnym wypadku nie może występować w roli mediatora w sporach dotyczących własności praw autorskich, ponieważ nie ma co do tego żadnych kompetencji. W momencie otrzymania zgłoszenia o łamaniu praw autorskich oraz prośbie o definitywne usunięcie materiału z Serwisu, usuwamy go zgodnie z wymogami prawa. Jeżeli uważasz, że materiał został usunięty bezprawnie i jesteś przekonany o swoich prawach do udostępnionego materiału wówczas wyrażamy chęć pomocy w skontaktowaniu się ze stroną, która przesłała do nas roszczenie.
Nie do końca, ponieważ to że znalazłeś materiały w internecie, nie znaczy jeszcze, że można je legalnie rozpowszechniać. Dany materiał mógł zostać rozpowszechniony w jakimś miejscu bez zgody twórców; mogło być też tak, że autor chce rozpowszechniać materiał za darmo, ale np. tylko ze swojej strony internetowej lub innego źródła. Materiał znaleziony bez żadnej informacji o licencji możemy umieścić w serwisie tylko wtedy, gdy mamy uzasadnione powody, aby domniemywać, że pomimo braku stosownej informacji otwarta licencja została udzielona, a jej warunki pozwalają na rozpowszechnienie materiału. W takiej sytuacji należy jednak to potwierdzić poprzez kontakt z autorem lub innym podmiotem będącym licencjodawcą.
Niestety, żadne zastrzeżenie informujące o tym, że emitowany materiał jest chroniony prawem autorskim, nie ma żadnej mocy prawnej i nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za ewentualne łamanie praw autorskich przez rozpowszechnianie materiałów będących własnością innych osób.
W lewym dolnym rogu znajduje się zakładka „Report”. Po kliknięciu zostaniesz przekierowany do formularza kontaktowego, za pomocą którego możesz nas poinformować o naruszeniu. Jeżeli zgłoszenie będzie wiarygodne to w przeciągu kilku do kilkunastu godzin administracja serwisu uniemożliwi dalszą emisję materiału, a użytkownik, który go umieścił otrzyma surowe ostrzeżenie.

Pamiętaj!

Zespół WeebTv nie ma uprawnień ani kompetencji do udzielania porad prawnych. Powyższe informacje mają jedynie charakter wskazówek i zachęt, abyś we własnym zakresie upewnił się, czy zamieszane przez Ciebie materiały nie naruszają niczyich praw. Polecamy również zapoznanie się z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r. nr 24 poz. 83 z późn. zmianami).
Report
RSS

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu (aktualizowany: 16-12-2011).